Albert Sorribas, Ph.D.

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida)

 

Universitat de Lleida
Av.Alcade Rovira Roure 80
Edifici Biomedicina - I 
25198 - Lleida
+34 973 702 406 
albert.sorribas@cmb.udl.cat 

ResearcherID: A-2181-2009
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7407-4075

Academic profile

Head of the Department of Basic Medical Sciences (2004-2009)
Sub-director of the Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (2004-2010) 
Vicerector for Scientic and Technology Policies (2011-2019)
Group Leader 2005 SGR 951 | 2009 SGR 809 | 2014 SGR 243